The Serious-Minded Absorber - It'S Different In An Irides.

Posts

Man påverkas av andra

Det är ganska fascinerade att se hur man påverkas av andra människors beteende. Jag märker det på mina barn. Umgås de med skitungar då blir de också skitungar. Men umgås de med väluppfostrade snälla barn, då blir de också jättelugna och snälla. Det är ganska skrämmande på ett sätt. För det visar ju att mycket här i världen skulle kunna undvikas om ungdomar inte kom i fel umgänge från början. Det är väldigt viktigt att man ser till att ens barn umgås med bra personer här i världen så att de växer upp till bra medborgare.