The Serious-Minded Absorber - It'S Different In An Irides.

Miljön i fokus

Vad använder du för att driva huset? Använder du dig av att kunna göra lite mer saker för miljön eller kör du på det gamla vanliga? Detta kan ha mycket med att göra vad man tycker  är viktigt för alla som är med i svängarna. Ja, jag tror det handlar om att göra något mer för alla samtidigt som man också känner att detta handlar om något mer för alla som både kan och vill detta. Ja, se till att få mer saker samtidigt som man också kan göra mer saker för att hitta ett bra drivmedel. Men om man vill ägna sig åt en bra oljeförsäljning så kan man se till att ta in en bra konsult som fixar detta och gör att man kan få mer saker för alla andra. Ja, man skall inte bara göra saker för alla andra utan man kan gärna få till mer saker samtidigt som man också känner att det är dags att byta till ett annat drivmedel.

Pellets eller bergvärme?

Om man ställer sig den frågan som står till överskrift så kan man tänka att detta med pellets fortfarande handlar om en förbränning av ett bränsle. Visst, det är en restprodukt och det handlar om att man inte avger alltför mycket smuts, men det är en förbränning. Bergvärme är att man använder en befintlig energikälla som faktiskt kan göras till en riktigt bra inkomstkälla för alla som är med på detta och vill göra något mer med. Ja, man vill gärna se till att kunna få mer saker för alla andra vilket jag tror är en bra ide för alla som är med på detta. Så försök inte med att göra något annat utan gör detta på ett bra sätt samtidigt som man också kanske satsar på det bränslet som man använder sig utav nu.