The Serious-Minded Absorber - It'S Different In An Irides.

Bättre hälsa

För inte så länge sedan så gjordes det en PCB inventering i vår fastighet och man kom fram till att vi hade för höga halter utav just detta ämne. PCB är en förkortning utav polyklorerade bifenyler. Det är två bensenringar som är mättade med klor, för den som nu är kemiskt lagd. Det som det innebär är att det är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier och räknas som svårnedbrytbara organiska föreningar. Det kan påverka hälsan åt det negativa och därför måste man göra en så kallad sanering ifall detta hittas i en bostad. Som tur är så tog det här inte lång tid alls utan vi fick ganska omgående flytta tillbaka.