The Serious-Minded Absorber - It'S Different In An Irides.

Hjälp från en coach

Coachning kan vara väldigt bra om man inte riktigt har koll på en sak själv. Det kan vara så att man kanske inte riktigt vet hur man söker jobb eller hur man ska utföra ett visst arbete. Då kan man anlita en coach som ser till att hjälpa en med detta. Ta en coach inom sport till exempel. Han eller hon är ju där för att hjälpa spelaren att göra sitt bästa. Choachen peppar ju verkligen spelaren och ser till att träna upp spelaren. Samma sak är det med en sådan här coach.